Oost west, thuis best, persoonlijke intake bij jou thuis

Meer dan 20 jaar ervaring!

Hulp van ervaren letselschade advocaten

Honderden tevreden slachtoffers gingen u voor

NL
Wat is de schadebeperkingsplicht bij letselschade?

Als u schade lijdt als gevolg van een ongeluk, dan is er recht op een schadevergoeding. Vaak is de tegenpartij verzekerd tegen aansprakelijkheid. Uw letselschadevergoeding wordt dan betaald door de letselschade verzekering.

Soms beroept een verzekeraar zich op de schadebeperkingsplicht. Dit betekent dat de verzekeraar vindt dat u uw schade kunt beperkingen door:

 • uw kosten te beperken
 • gebruikt te maken van wettelijke voorzieningen
 • een medische behandeling te ondergaan zodat uw beperkingen verminderen
 • u moet re-integreren in uw eigen of ander werk.

 

Het is maar de vraag in hoeverre er een schadebeperkingsplicht bij letselschade bestaat en wat deze inhoudt. Wij gaan hier verderop in deze bijdrage op in. Eerst bespreken wij de wettelijke bepaling van de schadebeperkingsplicht. Vervolgens vindt u hier een aantal voorbeelden van.

Lijdt u letselschade en beroept de verzekeraar zich op de schadebeperkingsplicht? Onze letselschade juristen adviseren u graag en claimen de schade die u na een aanrijding of arbeidsongeval lijdt kosteloos voor u.

Schadebeperkingsplicht: wettelijke regeling

De schadebeperkingsplicht is opgenomen in artikel 6:101 van het Burgerlijk Wetboek. In dit artikel staat:

"Wanneer de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend, wordt de vergoedingsplicht verminderd door de schade over de benadeelde en de vergoedingsplichtige te verdelen in evenredigheid met de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen, met dien verstande dat een andere verdeling plaatsvindt of de vergoedingsplicht geheel vervalt of in stand blijft, indien de billijkheid dit wegens de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten of andere omstandigheden van het geval eist."

Een heel juridische tekst die eigenlijk betekent dat je recht hebt op een schadevergoeding, maar alleen in zoverre de kosten die je maakt en de schade die je claimt redelijk zijn. Je mag dus niet overmatige kosten maken of teveel schade claimen. Maar wat betekent dit nu bij letselschade claimen? In hoeverre ben je verplicht je schade te beperken? Dit laten wij zien door middel van enkele voorbeelden. Besproken worden onder andere:

 • beperken van kosten
 • is er een behandelingsplicht?
 • in hoeverre moet je meewerken aan re-integratie?
Voorbeelden schadebeperkingsplicht

Als gevolg van een ongeluk maakt u kosten. Voorbeelden zijn:

 • medische kosten
 • reiskosten
 • kosten voor hulp in het huishouden
 • verbouwingskosten

 

De meeste kosten worden in redelijkheid gemaakt en dienen gewoon vergoed te worden. Discussies ontstaan vaak over medische behandelingen, met name bij alternatieve behandelingen doet een verzekeraar een beroep op de schadebeperkingsplicht door te stellen dat deze behandelingen niet noodzakelijk zijn.

Bij huishoudelijke hulp wordt vaak een beroep gedaan op de schadebeperkingsplicht. Verzekeraars stellen dat er gebruik gemaakt kan worden van algemene voorzieningen, zoals thuiszorg via de gemeente. Dit op grond van de WMO. Dit mag echter niet van u verlangd worden! Deze kosten worden immers gemaakt door het ongeval. De verzekeraar moet voor deze kosten opkomen!

Een ander voorbeeld is de vraag in hoeverre er van u verlangd mag worden dat u zich laat behandelen door een arts. Deze verplichting is er maar heel beperkt. Alleen noodzakelijke behandeling mogen van u gevergd worden. Anders is er sprake van een inbreuk op de lichamelijke integriteit.

Moet ik verplicht re-integreren?

Door het ongeval kunt u arbeidsongeschikt raken. Er wordt dan vaak gesteld dat u er alles aan moet doen om te re-integreren. Dit op grond van de schadebeperkingsplicht bij letselschade. Maar in hoeverre is deze stelling juist?

In beginsel is het waar dat u moet meewerken aan re-integratie om uw schade te beperken. Maar hier zitten wel voorwaarden aan. U hoeft niet akkoord te gaan met ieder mogelijk werk. Dit is ook in de jurisprudentie (rechtsspraak) uitgemaakt. Het moet gaan om "passende arbeid". Dit houdt in dat er rekening gehouden moet worden met:

 • de door u gevolgde opleidingen
 • uw werkervaring
 • uw wensen met betrekking tot arbeid

Is er een arbeidsdeskundige ingeschakeld, dan moet deze met de voorgaande voorwaarden rekening houden bij uw re-integratie.

Wat doen onze letselschade juristen?

Het verhalen van letselschade is het werk van letselschade specialisten. Deze weten precies wat er moet gebeuren om de schade te verhalen en de rechten van het slachtoffer te waarborgen. Neemt u een van onze letselschade juristen in de arm, dan doen wij het volgende voor u:

 • wij stellen de hondenbezitter aansprakelijk door middel van een aansprakelijkheidsbrief
 • de verzekeraar van de hondenbezitter wordt aangeschreven en verzocht om een voorschot op de schade te betalen
 • alle schadeposten van uw kind en van u worden gespecificeerd en wij gaan deze letselschade berekenen
 • wij voeten de correspondentie met de letselschade verzekeraar
 • er wordt voor gezorgd dat ook de toekomstige schade wordt vergoed
Gratis rechtsbijstand bij letselschade

Bent u betrokken geraakt bij een auto ongeluk, als fietser aangereden of bent u gewond geraakt bij een bedrijfsongeval? In al deze situaties heeft u recht op gratis rechtsbijstand van een letselschade jurist.

Letselschade Kompas is een landelijk werkend letselschade bureau met meer dan 5 vestigingen door heel Nederland. En voor een letselschade advies of intakegesprek komt een van de letselschade advocaten graag bij u thuis. Wel zo fijn na een ongeluk met letsel!

Het grote voordeel van Letselschade Kompas boven andere letselschade bureaus is dat wij onderdeel uitmaken van Brugman Letselschade Advocaten. Een van de weinige in letselschade gespecialiseerde advocatenkantoren. Indien nodig schakelen wij gratis een letselschade advocaat in.

Lijdt u letselschade en wilt u deze verhalen op de aansprakelijke persoon? Doet de verzekeraar een beroep op de schadebeperkingsplicht en wilt u een gratis letselschade advies? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Formulier sluiten

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Formulier sluiten

De schadebeperkingsplicht bij letselschade

Schadebeperkingsplicht

Lijdt u letselschade en doet de verzekeraar een beroep op de schadebeperkingsplicht? Laat u adviseren door onze letselschade advocaten.