Letselschade door wegdek

Bijna in ieder gemeente en provincie zijn er wegen of stoepen die niet goed onderhouden zijn. Dit levert veel gevaarlijke situaties op die niet zelden uitmonden in ongevallen met letselschade.

De wegbeheerder is aansprakelijk voor de letselschade die u door een slecht wegdek lijdt. Deze verplichting vindt u terug in artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek:

“De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend.”

Artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek is ingewikkeld om te lezen. Het zegt dat indien bijvoorbeeld een stoep niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen, de bezitter van deze stoep uw letselschade moet vergoeden. Dit is bijna alle gevallen de gemeente of de provincie. In uitzonderingsgevallen is een particulier verantwoordelijk voor schade door een slecht wegdek.

Bent u gevallen over een losliggende of omhoog staande stoeptegel of door een gat in de weg? Dan dient uw volledige letselschade vergoed te worden door de aansprakelijke partij. Maar het verhalen van letselschade is niet eenvoudig. Bij een slecht wegdek moet u uw letselschade tijdig melden, binnen 5 jaar na het ongeval. En u dient de juiste partij aansprakelijk te stellen. Wie dit is is echter niet altijd eenvoudig uit te vinden. Vervolgens moet u dan in discussie met een grote verzekeraar over uw letselschade.

Gelukkig staat u niet alleen bij het verhalen van letselschade. Uw letselschadespecialist van Letselschade Kompas helpt u graag. Wij zorgen ervoor dat uw letselschadeclaim tijdig wordt ingediend en zorgen ervoor dat al uw letselschade verhaald wordt op de aansprakelijk partij. En wij helpen u kosteloos! De aansprakelijke partij moet uw schade en de kosten voor rechtsbijstand vergoeden.

Wilt u uw letselschade op de aansprakelijke partij verhalen? Neemt u dan contact met ons op. Bel 0800 278 4626 (gratis) of mail ons.

Letselschade melden?

Zoekt u hulp bij het verhalen van letselschade na een ongeval? De specialisten van Letselschade Kompas helpen u graag. Bel 0800 278 4626 of vul ons contactformulier op. Wij nemen dan direct contact met u op!

  Meld uw schade

  Professionele begeleiding

  Laat uw zaak professioneel begeleiden door een specialist met kennis van zaken.

  Waar heeft u hulp bij nodig?
  Letselschade

  Als u bij een ongeval gewond raakt, dan noemen wij de schade die u hierdoor lijdt letselschade. Deze schade valt uiteen in twee categorieën, te weten materiële en immateriële schade. Deze laatste categorie letselschade is beter bekend als smartengeld.

  Schadevergoeding

  Als u door de schuld van een ander letselschade oploopt, dan heeft u recht op een schadevergoeding. Hierbij kunt u naast inkomensschade en medische kosten denken aan smartengeld.