Contact opnemen

Een echte persoonlijke benadering

Wij zijn ervaren advocaten, 20+ jaar ervaring

Bewezen succes en volledig kosteloos

Door heel Nederland, bij jou in de buurt

NL
Medische kosten

Voor de behandeling van letsel na een ongeval zijn diverse medici. Een huisarts, de spoedeisende hulp van het ziekenhuis en één of meerdere specialisten. De kosten van deze specialisten komen ten laste van het eigen risico. Dit geldt ook voor de kosten van de ambulance of voor een opname in het ziekenhuis, verpleegtehuis of revalidatiecentrum. Deze bedraagt in 2019 nog €385,00, maar zal naar alle waarschijnlijkheid steeds verder oplopen.

Met name bij whiplash en letsel aan ledenmaten komt na of tijdens de behandeling door de medische specialist de fysiotherapeut of manueel therapeut in beeld. Maar ook is er soms behoefte aan een osteopaat of psycholoog. Deze kosten vallen niet altijd (volledig) onder de dekking van de zorgverzekering. Ook dan worden er kosten gemaakt. De werkelijk gemaakte komen voor vergoeding door de aansprakelijke partij in aanmerking

Reiskosten

Na een ongeval dient er gereisd te worden naar diverse personen en instellingen. Met name in het begin gaat het om reiskosten naar uw huisarts, het ziekenhuis en de fysiotherapeut. Maar ook de reiskosten om naar Letselschade Kompas te komen vallen onder letselschade. Is er ook sprake van arbeidsongeschiktheid? Ook de reiskosten naar de bedrijfsarts dienen door de aansprakelijke partij vergoed te worden.

Bij Letselschade Kompas adviseren wij de reiskosten goed bij te houden, in een schrift bijvoorbeeld of in de computer met behulp van een Excel bestand. Uw letselschade advocaat van ons kantoor neemt de reiskosten dan mee op de schadestaat!

Kosten voor huishoudelijke hulp

Een van de meest geclaimde kosten zijn de kosten voor huishoudelijke hulp. Dit is niet zo vreemd, want na een ongeval bent u vaak tijdelijk of voor langere tijd niet in staat om uw huishouden te doen. Uw huishoudelijke taken dienen dan overgenomen te worden door familie, vrienden of een professionele schoonmaker.

Nemen familieleden of kinderen de zorg van u over? Ook dan is er sprake van een recht op letselschade. Deze schade bepalen wij op basis van de richtlijn huishoudelijke hulp van de Letselschade Raad. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen de schade tijdens de eerste 13 weken na het ongeval en de schade na deze periode.

Met name in de eerste 13 weken (3 maanden) is de behoefte aan huishoudelijke hulp het grootst. Er wordt binnen deze periode daarom gewerkt met weekbedragen. Voor iedere week dat u hulp krijgt van familie of vrienden ontvangt u een vast bedrag waarmee u de personen die u helpen kunt betalen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen licht en zwaar letsel. Dat is logisch, bij een zware beperking voor huishoudelijke taken is de schade immers hoger dan als u slechts enkele taken niet uit kunt voeren.

Na 13 weken wordt gekeken hoeveel uur aan huishoudelijke hulp u per week nog nodig hebt. Dit aantal uren wordt vermenigvuldigt met een uurtarief van € 9,50. De uitkomst van deze rekensom is uw schade aan huishoudelijke hulp per week.

Schakelt u een professionele schoonmaker in voor de overname van uw huishoudelijke taken? Dan worden de werkelijke kosten vergoed.

Kosteloos verhalen letselschade

Maakt u kosten door het u overkomen ongeval? Neemt u dan contact op met Letselschade Kompas. Onze letselschadespecialisten verhalen uw letselschade kosteloos voor u. Belt u voor hulp na een ongeval 0800 278 4626 of stuur uw letselschadespecialist een mail. Wij helpen u graag!

Kosten voor verzorging en verpleging

Na een ziekenhuisopname is er vaak ook nog thuis verzorging en verpleging nodig. Wordt deze zorg geleverd in een verzorgingstehuis of revalidatiecentrum, dan betaalt de zorgverzekering deze kosten meestal. Wel is het eigen risico dan verschuldigd.

Gelukkig is het ook mogelijk om thuis verzorgd te worden. Soms wordt deze hulp op grond van de WMO betaald. De eigen bijdrage valt dan onder de letselschade. In de praktijk helpen vaak de partner, kinderen of ouders bij de verzorging en verpleging. Wat veel mensen niet weten is dat er ook voor deze hulp recht is op een schadevergoeding.

Er is in de letselschade veel discussie over de hoogte van de schadevergoeding bij verzorging en verpleging. Verzekeraars stellen zich op het standpunt dat het gaat om mantelzorg en weigeren de schade te betalen dan wel slechts tegen een zogeheten mantelzorgtarief. Hier zijn de letselschade advocaten van Letselschade Kompas het niet mee eens. Wij zijn van mening dat de kosten betaalt moeten worden die er anders betaalt hadden moeten worden voor een professionele verpleegkundige. Anders zou de verzekeraar profiteren van het feit dat naasten van het letselschadeslachtoffer de zorg op zich nemen.

De bovenstaande discussie is voor betreft de verzorging en verpleging van kinderen beslecht in de jurisprudentie. In het arrest Gemeente Losser/De Vries (Johanna Kruidhof) is uitgemaakt dat als één van de ouders de zorg van een kind met letselschade op zich neemt en hiervoor zijn werk opzegt, er een schadevergoeding betaald moet worden ter hoogte van de kosten van een professionele verpleegkundige.

De hulp voor verzorging en verpleging dient dus op grond van de wet en de jurisprudentie vergoed te worden door de aansprakelijke partij.

Kosten voor onderhoud aan de woning en tuin

Soms brengt letsel ook met zich mee dat er tijdelijk of permanent geen onderhoud meer gepleegd kan worden aan het huis of in de tuin. Maar deze klussen moeten wel gedaan worden! Ook nu is er sprake van letselschade, immers, door het ongeval heeft u hulp nodig en hiervoor maakt u kosten. Ook als familie, vrienden of kennissen het onderhoud van u overnemen.

De schade voor onderhoud wordt vastgesteld door middel van een richtlijn. Deze is hier te vinden. Op basis van deze richtlijn worden niet de werkelijke kosten, maar fictieve bedragen vergoed. Daarbij wordt gekeken naar uw persoonlijke situatie. Van belang bij het vaststellen van de schade op basis van de richtlijn (de richtlijn zelfwerkzaamheid) is in hoeverre u voor het ongeval betrokken was bij het onderhoud van uw woning. Daarnaast is de soort woning van belang, dus bijvoorbeeld een koop- of een huurwoning, maar ook of het bijvoorbeeld gaat om een appartement, een tussenwoning of een vrijstaand huis.

Wilt u weten waar u recht op heeft op grond van de richtlijn zelfwerkzaamheid? Neem u dan contact op met uw letselschade advocaat van Letselschade Kompas. Wij helpen u graag!

Soms is de toepassing van de richtlijn niet passend. Dit kan zijn omdat er sprake is van tijdelijke schade omdat u kort niet in staat was om het onderhoud uit te voeren. Maar er kunnen ook bijzondere omstandigheden zijn. In dat geval worden de werkelijk gemaakte kosten voor onderhoud aan het huis en de tuin vergoed door de verzekeraar. De letselschadespecialisten van Letselschade Kompas informeren u graag!