Werkenden

U bent bij een ongeval gewond geraakt. In deze bijdrage leest u waar u dan rekening mee moet houden, met name voor wat betreft uw werk. Want een ongeval kan ook voor tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid leiden.

Daarnaast kunnen er nog allerlei anders schadeposten zijn waar u na een ongeval met letsel rekening moet houden. Op deze pagina leest u alles over letselschade als u in loondienst werkzaam bent.

Heeft u vragen over letselschade na een ongeval of wilt u uw letselschade laten verhalen door een erkende en ervaren letselschade advocaat? Neemt u dan contact met ons op. Onze letselschade advocaten werken door heel Nederland. En u hoeft niet naar één van onze kantoren te komen, want uw letselschade advocaat komt gewoon bij u thuis om over uw letselschade te praten.

Letselschade in loondienst

Als u een ongeval overkomt, dan kan het zijn dat u hieraan letsel overhoudt. Soms kunt u dan ook tijdelijk of voor langere tijd niet werken. Daarnaast maakt u medische kosten, heeft u misschien hulp in het huishouden nodig en kunt u geen onderhoud aan huis en tuin verrichten. Er is dan sprake van letselschade.

Kunt u door het ongeval niet werken, dan is er sprake van arbeidsongeschiktheid. Uw werkgever dient u in principe de eerste periode na arbeidsongeschiktheid gewoon door te betalen. Dit is echter anders bij een 0-uren contract. Ook is er soms sprake van zogenaamde ‘wachtdagen’. Deze eerste dagen na een ongeval krijgt u dan niet doorbetaald. Is er sprake van een aansprakelijke partij, dan dient deze op te komen voor de letselschade welke u door arbeidsongeschiktheid lijdt.

Sommige mensen in loondienst hebben naast het basisloon onregelmatigheidstoeslagen (ORT) of werken structureel over. ORT wordt door sommige werkgever bij arbeidsongeschiktheid doorbetaald, echter meestal slechts tot een maximaal bedrag. Structureel overwerk wordt echter meestal niet doorbetaald. Bent u arbeidsongeschikt geraakt door het ongeval, dan loopt u dus een deel van u inkomen mis. Dit deel dient door de (verzekeraar van) de aansprakelijk partij vergoed te worden. Uw letselschade advocaat van Letselschade kompas helpt u hierbij. En dit doen wij gratis voor u.

Indien u langer dan één jaar arbeidsongeschikt bent door een ongeval, dan mag uw werkgever uw salaris op grond van de wet met 30% korten. Bij CAO mag hier van worden afgeweken. Maar in ieder geval zult u na één jaar minder inkomen ontvangen. Dit kan betekenen dat u honderden Euro’s minder inkomen heeft dan voor het ongeval! Dit verlies aan verdienvermogen, zoals dit in het letselschaderecht genoemd wordt, dien vergoed te worden door de aansprakelijke partij. Uw letselschade advocaat van Brugman Letselschade advocaten regelt dit voor u.

Is er ook na 2 jaar nog sprake van gedeeltelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid? Dan mag uw werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen. Er zal een WIA- uitkering worden aangevraagd bij het UWV en u bent niet langer in dienst bij uw werkgever. De letselschade loopt dan nog verder op. Bij een tijdelijk contract zal uw werkgever uw arbeidsovereenkomst niet verlengen. U komt dan in de Ziektewet en bij aanhoudende arbeidsongeschiktheid ontvangt u ook een WIA- uitkering.

Wilt u meer informatie over arbeidsongeschiktheid als gevolg van letselschade of heeft u vragen over de uitkering die u nu krijgt door een ongeval? Neemt u dan contact op met uw letselschade advocaat van Letselschade Kompas.

Pensioen wordt opgebouwd op basis van de hoogte van uw salaris. Ontvangt u door een ongeval minder salaris, dan bouwt u ook minder pensioen op. En het UWV betaalt geen pensioen! U lijdt in dit geval veel schade.

Overige letselschade

Naast verlies aan verdienvermogen en pensioenschade omdat u tijdelijk of volledig arbeidsongeschikt bent, zijn er nog meer schadeposten die als gevolg van het ongeval relevant kunnen zijn. Het kan dan gaan om de volgende schadeposten:

 • Kosten voor hulp in het huishouden.
 • Kosten die u maakt omdat u het onderhoud aan de woning en tuin niet meer kunt doen.
 • Medische kosten.
 • Reiskosten.
 • Een studievertraging.
 • Economische kwetsbaarheid.
 • Kosten voor verzorging en verpleging.
 • Daggeldvergoeding voor opname in het ziekenhuis of een revalidatiecent.
 • Materiële schade, bijvoorbeeld omdat uw kleding of telefoon stuk is.
 • Smartengeld.

Wilt u meer informatie over bovenstaande schadeposten of wilt u weten waar u in uw geval recht op heeft? Neemt u dan contact op met Letselschade Kompas. Bel 0800 278 4626 of stuur ons een mailbericht. Meer informatie over schadeposten bij letselschade leest u ook hier.

Bij Letselschade Kompas werken alleen maar ervaren en deskundige letselschade advocaten. Zij nemen alle zorgen voor u uit handen. De aansprakelijke partij wordt aansprakelijk gesteld en uw persoonlijke letselschade advocaat bij u in de buurt verhaalt al uw letselschade op de aansprakelijke partij. En voor onze rechtsbijstand maakt u geen kosten. Deze verhalen wij samen met uw letselschade op de aansprakelijke partij.

Letselschade melden?

Zoekt u hulp bij het verhalen van letselschade na een ongeval? De specialisten van Letselschade Kompas helpen u graag. Bel 0800 278 4626 of vul ons contactformulier op. Wij nemen dan direct contact met u op!

  Meld uw schade

  Professionele begeleiding

  Laat uw zaak professioneel begeleiden door een specialist met kennis van zaken.

  Waar heeft u hulp bij nodig?
  Letselschade

  Als u bij een ongeval gewond raakt, dan noemen wij de schade die u hierdoor lijdt letselschade. Deze schade valt uiteen in twee categorieën, te weten materiële en immateriële schade. Deze laatste categorie letselschade is beter bekend als smartengeld.

  Schadevergoeding

  Als u door de schuld van een ander letselschade oploopt, dan heeft u recht op een schadevergoeding. Hierbij kunt u naast inkomensschade en medische kosten denken aan smartengeld.