Oost west, thuis best, persoonlijke intake bij jou thuis

Meer dan 20 jaar ervaring!

Hulp van ervaren letselschade advocaten

Honderden tevreden slachtoffers gingen u voor

NL
Uitkering en letselschade

Er is u een ongeval overkomen waarbij u gewond bent geraakt. Hierdoor maakt u kosten en lijdt u dus schade.Schade als gevolg van een ongeval noemen wij letselschade.

Deze schade kanbestaan uit de medische kosten die u maakt, zoals uw eigen risico. Maar ookreiskosten naar medische behandelaars, kosten voor hulp in het huishouden enkosten voor onderhoud in uw tuin omdat u hiervoor bent uitgeschakeld zijn aante merken als letselschade. En daarnaast heeft u recht op smartengeld. Dit iseen recht op een vergoeding voor de pijn en het verdriet dat u door het ongevallijdt.

Indien u een uitkering heeft, danis goed om advies in te winnen van een letselschade advocaat. Letselschade kannamelijk van invloed zijn op uw uitkering. In het meeste extreme geval kan uwuitkering zelfs stopgezet worden! Het is dus van belang om u goed te latenadviseren.

Ziektewet-uitkering, WIA-uitkering of WAJONG- uitkering

Een letselschade uitkering is inprincipe niet van invloed op deze uitkeringen. U kunt dus gewoon uwschadevergoeding ontvangen en u hoeft hier geen melding van te doen. Eenletselschade uitkering is immers geen inkomen. Wel heeft het UWV eenzelfstandig regresrecht. Zij kunnen de aan u betaalde letselschade uitkeringdus terugvorderen van de aansprakelijke partij, veelal een verzekeraar.

Naast verlies aan verdienvermogen(schade omdat je niet meer kunt werken) en een studievertraging zijn er nog veel meer schadeposten die in jouw geval kunnen spelen. De meest voorkomende zijn:

  • Medische kosten
  • Reiskosten
  • Kosten voor verblijf in het ziekenhuis
  • Kosten voor verblijf in een revalidatiecentrum
  • Kosten voor verzorging en verpleging thuis
  • Schade aan fiets, telefoon en kleding
  • Huishoudelijke hulp
  • Smartengeld.

Smartengeld is de enige schade die niet op geld gewaardeerd kan worden. Het is een vergoeding voor de pijn en het verdriet welke je door een ongeval lijdt.

Bijstandsuitkering

Ontvangt u eenbijstandsuitkering? Dan moet u dit melden bij de uitkeringsinstantie. Doet udit niet, dan kan dit consequenties hebben voor uw uitkering. U mag soms ookniet de volledige schadevergoeding ontvangen. Zo mag u niet meer dan hetvrijgestelde bedrag aan vermogen hebben.

Letselschade bestaat uit diverseschadeposten. Staat een van onderstaande kostenposten tegenover deletselschadevergoeding? Dan mag u de letselschade- uitkering meestal houden.Smartengeld, een vergoeding voor pijn en verdriet, mag in beginsel gehoudenworden. Maar let op! Iedere gemeente heeft beleidsvrijheid. Dit betekent datzij hun eigen regels mogen maken. Meldt daarom altijd bij deuitkeringsinstantie dat u een uitkering heeft om problemen zoals een terugvorderingof het stopzetten van uw uitkering te voorkomen.

Contact met jouw letselschadeadvocaat

Heeft u een uitkering en letselschade na een ongeval? Neem dan contact op met Letselschade Kompas. Wijverhalen kosteloos uw letselschade. Bel 0800 278 4626 (gratis) of mail ons. Wij helpen u graag!

Formulier sluiten

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Formulier sluiten
Letselschade
Uitkering en letselschade

Er is u een ongeval overkomen waarbij u gewond bent geraakt. Hierdoor maakt u kosten en lijdt u dus schade.Schade als gevolg van een ongeval noemen wij letselschade.