Scholieren tot 18 jaar

Het aantal minderjarigen dat betrokken is bij een verkeersongeval neemt steeds verder toe. Oorzaak is onder andere het drukke verkeer en het feit dat veel scholieren met de fiets naar school gaan.

Verkeersongeval minderjarige

Een ongeval met letsel op jonge leeftijd zorgt voor veel problemen voor het slachtoffer en het gezin van de minderjarige. Het gevolg is vaak veel ziekenhuisbezoek, intensieve revalidatie en een studievertraging. Als ouder neemt u de verzorging op u en neemt u noodgedwongen vrij van uw werk. Wist u dat dit ook onderdeel is van letselschade die voor vergoeding in aanmerking komt?

Veel verkeersongevallen met middelbare scholieren gebeuren in het verkeer op de fiets of als voetganger. Dan is het belangrijk om te weten dat fietsers en voetgangers door de wet een bijzondere bescherming gebieden. Letselschade van minderjarige fietsers en voetgangers veroorzaakt door een motorvoertuig wordt te allen tijde (behoudens enkele uitzonderingen) voor ten minste 50% vergoed. Dit op grond van de wet. Is een ander aansprakelijke voor de letselschade? Dan wordt uiteraard de volledige schade vergoed.

Minderjarigen kunnen uiteraard niet alleen in het verkeer letsel oplopen. Ook tijdens bijbaantjes, door een val over een losliggende stoeptegel of door een hondenbeet kan letselschade ontstaan. De letselschade als gevolg van deze gebeurtenissen dient door de aansprakelijke partij verhaalt te worden.

Bij een ongeval op het werk is de werkgever in bijna alle gevallen aansprakelijk. Leverde de losliggende stoeptegel een gevaarlijke situatie op? Dan is de wegbeheerder- vaak de gemeente of provincie- aansprakelijk voor de letselschade. Bij letsel veroorzaakt door een dier is de bezitter van het dier aansprakelijk.

Schadevergoeding minderjarigen

Als de aansprakelijkheid erkend is, dan dient de letselschade door de aansprakelijke partij betaalt te worden. Veel voorkomende schadeposten bij minderjarigen zijn:

 • Verlies aan verdienvermogen als salaris niet wordt doorbetaald
 • Een studievertraging waardoor u of uw kind pas later op de arbeidsmarkt komt
 • Medische kosten, met name voor wat betreft kosten die ontstaan na meerderjarigheid
 • Reiskosten
 • Smartengeld

Wilt u meer weten of schadevergoeding na letselschade bij minderjarigen? Neemt u dan contact met onze letselschade advocaten op. Wij helpen u graag!

Letselschade melden?

Zoekt u hulp bij het verhalen van letselschade na een ongeval? De specialisten van Letselschade Kompas helpen u graag. Bel 0800 278 4626 of vul ons contactformulier op. Wij nemen dan direct contact met u op!

  Meld uw schade

  Professionele begeleiding

  Laat uw zaak professioneel begeleiden door een specialist met kennis van zaken.

  Waar heeft u hulp bij nodig?
  Letselschade

  Als u bij een ongeval gewond raakt, dan noemen wij de schade die u hierdoor lijdt letselschade. Deze schade valt uiteen in twee categorieën, te weten materiële en immateriële schade. Deze laatste categorie letselschade is beter bekend als smartengeld.

  Schadevergoeding

  Als u door de schuld van een ander letselschade oploopt, dan heeft u recht op een schadevergoeding. Hierbij kunt u naast inkomensschade en medische kosten denken aan smartengeld.