Contact opnemen

Een echte persoonlijke benadering

Wij zijn ervaren advocaten, 20+ jaar ervaring

Bewezen succes en volledig kosteloos

Door heel Nederland, bij jou in de buurt

NL
Scholieren tot 18 jaar

Het aantal minderjarigen dat betrokken is bij een verkeersongeval neemt steeds verder toe. Oorzaak is onder andere het drukke verkeer en het feit dat veel scholieren met de fiets naar school gaan.

Verkeersongeval minderjarige

Een ongeval met letsel op jonge leeftijd zorgt voor veel problemen voor het slachtoffer en het gezin van de minderjarige. Het gevolg is vaak veel ziekenhuisbezoek, intensieve revalidatie en een studievertraging. Als ouder neemt u de verzorging op u en neemt u noodgedwongen vrij van uw werk. Wist u dat dit ook onderdeel is van letselschade die voor vergoeding in aanmerking komt?

Veel verkeersongevallen met middelbare scholieren gebeuren in het verkeer op de fiets of als voetganger. Dan is het belangrijk om te weten dat fietsers en voetgangers door de wet een bijzondere bescherming gebieden. Letselschade van minderjarige fietsers en voetgangers veroorzaakt door een motorvoertuig wordt te allen tijde (behoudens enkele uitzonderingen) voor ten minste 50% vergoed. Dit op grond van de wet. Is een ander aansprakelijke voor de letselschade? Dan wordt uiteraard de volledige schade vergoed.

Minderjarigen kunnen uiteraard niet alleen in het verkeer letsel oplopen. Ook tijdens bijbaantjes, door een val over een losliggende stoeptegel of door een hondenbeet kan letselschade ontstaan. De letselschade als gevolg van deze gebeurtenissen dient door de aansprakelijke partij verhaalt te worden.

Bij een ongeval op het werk is de werkgever in bijna alle gevallen aansprakelijk. Leverde de losliggende stoeptegel een gevaarlijke situatie op? Dan is de wegbeheerder- vaak de gemeente of provincie- aansprakelijk voor de letselschade. Bij letsel veroorzaakt door een dier is de bezitter van het dier aansprakelijk.

Schadevergoeding minderjarigen

Als de aansprakelijkheid erkend is, dan dient de letselschade door de aansprakelijke partij betaalt te worden. Veel voorkomende schadeposten bij minderjarigen zijn:

  • Verlies aan verdienvermogen als salaris niet wordt doorbetaald
  • Een studievertraging waardoor u of uw kind pas later op de arbeidsmarkt komt
  • Medische kosten, met name voor wat betreft kosten die ontstaan na meerderjarigheid
  • Reiskosten
  • Smartengeld

Wilt u meer weten of schadevergoeding na letselschade bij minderjarigen? Neemt u dan contact met onze letselschade advocaten op. Wij helpen u graag!

Formulier sluiten

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Formulier sluiten
Letselschade
Scholieren tot 18 jaar

Het aantal minderjarigen dat betrokken is bij een verkeersongeval neemt steeds verder toe. Oorzaak is onder andere het drukke verkeer en het feit dat veel scholieren met de fiets naar school gaan.