Oost west, thuis best, persoonlijke intake bij jou thuis

Meer dan 20 jaar ervaring!

Hulp van ervaren letselschade advocaten

Honderden tevreden slachtoffers gingen u voor

NL
Kinderen tot 14 jaar

Hoe zit het dan voor u als ouder met het verhalen van de schade als gevolg van het door u kind opgelopen letsel? Waar moet u allemaal rekening mee houden, ook met het oog op de toekomst.

Wij proberen met het onderstaande zoveel mogelijk antwoorden te geven op uw vragen. Zit het antwoord op uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact op met uw letselschade advocaat van Letselschade Kompas.

Is uw kind slachtoffer van een ongeval in het verkeer of bijvoorbeeld van een beet door een hond of een val op straat? Onze letselschadespecialisten helpen u graag bij het verhalen van de letselschade van uw kind. En dit doen wij volledig kosteloos voor u! Uw letselschade advocaat is telefonisch bereikbaar viaΒ 0800 278 4626Β of via de mail!

Verkeersongeval kind tot 14 jaar

Indien uw kind tot 14 jaar het slachtoffer is geworden van een verkeersongeval met een motorvoertuig (auto,motor, scooter) waarbij letsel is opgelopen, dan wordt de letselschade van uw kind altijd voor 100% vergoed. Ook als uw kind de weg oversteekt terwijl dit eigenlijk niet kon. Dit komt omdat kinderen worden gezien als zwakke verkeersdeelnemer wij nu eenmaal weten dat jonge kinderen niet altijd even voorzichtig zijn.Daar kunnen ze ook niks aan doen, want ze zijn jong en zien vaak het gevaar niet. In de wetgeving en de rechtspraak worden zij om die reden in vergaande mate beschermd.

Schadevergoeding letselschade jonge kinderen

Een belangrijke schadepost vaneen kind tot 14 jaar is het smartengeld. Het gaat dan om een bedrag ter vergoeding van de pijn, gederfde levensvreugde en het verdriet welke het kind als gevolg van het ongeval heeft geleden en mogelijk nog steeds lijdt en in de toekomst nog zal lijden. Verder kunt u denken aan medische kosten welke niet door de zorgverzekeraar worden vergoed. Het kan dan gaan om de aanschaf van zalf, paracetamol, pleisters, gaasjes, verband etc. Β Verder kunt u ook denken aan de reiskosten welke u maakt naar de diverse behandelaren zoals het ziekenhuis, de huisarts,de fysiotherapeut en mogelijk ook de kinderpsycholoog.

De medische kosten en de reiskosten zijn feitelijk gezien een schadepost van de ouders, maar deze kosten komen wel voor vergoeding in aanmerking. Ook de kosten voor de verzorging van het kind als gevolg van het ongeval komen in aanmerking voor vergoeding. U kunt dan denken aan de wondverzorging van het letsel. De uren welke u besteedt aan de verzorging worden aangemerkt als mantelzorguren. Gaat u minder werken om uw minderjarige kind te verzorgen? Ook dan krijgt u een schadevergoeding ter hoogte van de kosten van een professionele verpleegkundige!

Smartengeld kinderen tot 14 jaar

Als een minderjarige een smarten geldvergoeding ontvangt moet dit gestort worden op een speciale rekening met een BEM-clausule. Het gaat dan om een rekening waar de minderjarige pas bij kan komen indien deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Op dat moment vervalt namelijk de BEM-clausule.

Deze clausule is een verplichting uit de wet en heeft als doel om kinderen te beschermen tegen bijvoorbeeld foute vrienden zodat deze niet aan de schadevergoeding kunnen komen.

De kantonrechter moet akkoord gaan met het laten uitbetalen van het letselschadebedrag door de aansprakelijke partij, veelal een verzekeraar. Dit is wettelijk voorgeschreven omdat het om een minderjarige gaat. Bij het verzoek aan de kantonrechter om akkoord te gaan zal een afschrift van de rekening met BEM-clausule worden bijgevoegd.

Als een kind tot 14 jaarletselschade heeft opgelopen door bijvoorbeeld een verkeersongeval, moet een hoop worden geregeld. Uiteraard helpen wij u hier graag kosteloos bij. Maak voor meer informatie vrijblijvend een afspraak met ons of neemt u gerust telefonisch contact met ons op via:Β 0800 278 4626Β of mail uw letselschadespecialist van Letselschade Kompas.

Formulier sluiten

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Formulier sluiten
Letselschade
Kinderen tot 14 jaar

Kinderen zijn in het verkeer extra kwetsbaar en helaas vaak bij ongevallen in het verkeer betrokken. Maar ook buiten het verkeer om zijn kinderen vaak slachtoffer van een ongeval.