Waar heb ik recht op bij letselschade?

Aansprakelijkheid bij val over stoeptegel

U bent gevallen over een losse of omhoog staande stoeptegel. De wegbeheerder is hiervoor aansprakelijk en u heeft recht op een letselschade vergoeding. Deze verhalen onze letselschade advocaten kosteloos voor u!

Aansprakelijkheid door val over stoeptegel

U bent aan het wandelen en struikelt plots over een opstekende stoeptegel. U kunt hierdoor hard ten val komen, met letselschade als gevolg. Wat kunt u hier dan het beste mee doen? In de meeste gevallen kan de gemeente of provincie aansprakelijk worden gesteld voor het slechte wegdek waardoor u ten val bent gekomen.

Wanneer is sprake van een opstekende stoeptegel?

Op grond van de wet wordt de wegbeheerder, doorgaans de gemeente, verplicht het openbare wegdek te onderhouden en in goede staat te laten verkeren.  Het kan echter voorkomen dat de gemeente haar zorgplicht verzuimt waardoor een gevaarlijke situatie kan ontstaan.

Of sprake is van een gevaarlijke situatie hangt volgens de rechtspraak af van de omstandigheden van het geval. Daarbij heeft het CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) een richtlijn gegeven. Hierin is bepaald dat wanneer sprake is van een hoogteverschil van meer dan 3 centimeter dit in ieder geval als een gevaarlijke situatie kan worden gekwalificeerd. Er is dan sprake van een schadevergoedingsplicht aan de zijde van de wegbeheerder.

Maar wat als het hoogteverschil minder dan 3 centimeter is? Dan kan alsnog sprake zijn van een gevaarlijke situatie. Dit hangt af van de omstandigheden van het geval, hierbij kunt u denken aan de situatie dat een afwijking in het wegdek al meermaals is gemeld bij de gemeente maar zij niets hebben gedaan om dit te herstellen. Het hoogteverschil van meer dan 3 centimeter volgens het CROW dient als richtlijn, wat betekend dat uitzonderingen mogelijk zijn.

In beide situaties helpen de juristen en advocaten van Letselschade Kompas u graag bij het verhalen van de schade na een val door een slecht wegdek.

Wie kan aansprakelijk worden gesteld voor een slecht wegdek?

De wegbeheerder is verantwoordelijk voor het onderhouden van het wegdek, doorgaans is dit de gemeente. Wanneer de gemeente het onderhouden van het wegdek nalaat kan zij hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Hier bestaan echter uitzonderingen op.

Het kan voorkomen dat sprake is van een situatie dat niet aan de gemeente kan worden verweten, hierbij kunt u denken aan wanneer een wegdek door vandalisme wordt vernield en u direct daarna ten val komt. De gemeente heeft daardoor nog geen mogelijkheid gehad het gebrek te herstellen waardoor zij niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het slechte wegdek.

De gemeente is echter wel aansprakelijk wanneer zij op de hoogte was van het gebrek en de mogelijkheid heeft gehad dit te herstellen maar dat niet heeft gedaan. De omstandigheden van het geval zijn daarbij van belang om te beoordelen of de wegbeheerder al dan niet de mogelijk tot het herstellen van het gebrek gehad heeft.  Wij zullen u helpen bij het in kaart brengen van de situatie waarna wij de gemeente aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade als gevolg van het slechte wegdek.

Wat kunt u zelf doen nadat u bent gevallen?

Wanneer u bent gevallen over een opstekende stoeptegel is het van belang dat u bewijsmateriaal verzamelt. U dient namelijk aan te tonen dat sprake is van een slecht wegdek. Hierbij is het van belang dat u de volgende stappen onderneemt:

  • Maak foto’s van de opstekende stoeptegel;
  • Kijk of er getuigen aanwezig zijn en vraag diens gegevens. Een getuige kan namelijk helpen bij het aantonen van de gevaarlijke situatie;
  • Neem altijd contact op met uw huisarts zodat uw letsel in kaart kan worden gebracht. Indien sprake is van ernstig letsel belt u de hulpdiensten;
  • Meet naderhand het hoogteverschil van de opstekende stoeptegel op. Vanzelfsprekend heeft u niet standaard een meetlint op zak, maar het hoogteverschil is van belang voor het aantonen van de gevaarlijke situatie. Zorg dat u het hoogteverschil opmeet of laat opmeten door iemand anders en leg dit vast op beeldmateriaal;
  • Schakel de hulp van een letselschade jurist in. Wij van Letselschade Kompas kunnen u helpen bij het aansprakelijk stellen van de wegbeheerder en het verhalen van uw schade.

Welke schade kunt u lijden als gevolg van de val?

De opstekende stoeptegel kan ervoor zorgen dat u hard ten val komt en schade oploopt. Deze schade kan bestaan uit schade aan uw lichaam, maar ook aan uw spullen zoals uw kleding. Bij schade aan uw lichaam kunt u denken aan het breken van uw pols, uw been of uw voet maar ook aan nekklachten of klachten aan uw hoofd zoals bij een hersenschudding. Dit kan als gevolg hebben dat u langdurig schade lijdt omdat u bijvoorbeeld tijdelijk niet kunt werken. Daarnaast kan het zo zijn dat herstel lang op zich laat wachten. Het is daarom van belang dat u altijd de hulp inschakelt van uw huisarts of andere hulpdiensten om uw letselschade goed in kaart te brengen en een gerichte behandeling tot een spoedig herstel kunt krijgen.

De schade die u lijdt dient in kaart te worden gebracht en zal nadat de wegbeheerder aansprakelijk is gesteld op hen worden verhaald. Door de hulp van Letselschade Kompas in te schakelen kunt u zich focussen op uw herstel en dragen wij zorg voor een goede afwikkeling van uw geleden schade.

Contact met uw letselschade advocaat

Bij Letselschade Kompas heeft u het grote voordeel dat u altijd wordt bijgestaan door een letselschade advocaat. Letselschade Kompas is namelijk onderdeel van Brugman Letselschade Advocaten, een van de grootste gespecialiseerde advocatenkantoren in letselschade in Nederland.

Onze letselschade advocaten werken in heel Nederland. Met 7 bezoeklocaties zijn wij altijd in de buurt. Neem daarom contact met ons op voor een intakegesprek bij ons op kantoor of bij u thuis! Bel 0800 278 4626 (gratis) of vul hier uw gegevens en en wat u is overkomen. Wij nemen dan direct contact met u op.

    Meld uw schade