Waar heb ik recht op bij letselschade?

Schadevergoeding na een bedrijfsongeval

U heeft recht op schadevergoeding na een bedrijfsongeval bij werkgeversaansprakelijkheid. De werkgever is na een bedrijfsongeval bijna altijd aansprakelijk op grond van de op haar rustende zorgplicht. Ook is er recht op kosteloze rechtsbijstand van een letselschade specialist!

rode helm op bestrating\

Wanneer is sprake van een bedrijfsongeval?

Als u na een bedrijfsongeval schadevergoeding wilt vorderen, dan is het belangrijk om te weten wat nu precies onder een bedrijfsongeval wordt verstaan en welke schade vergoed wordt. In deze bijdrage leest u er alles over!

Volgens de Arbowet is een bedrijfsongeval “een gebeurtenis op het werk of tijdens werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid. ” Bedrijfsongevallen kunnen op verschillende locaties plaatsvinden, zoals op de locatie van het bedrijf zelf, maar ook op externe locaties zoals een bouwplaats of tijdens een zakenreis.

Maar stel dat er een ongeval plaats vindt op de openbare weg? Dit soort ongevallen vallen ook onder een bedrijfsongeval, mits het heeft plaatsgevonden tijdens werktijd. Hierop bestaat echter wel een uitzondering, een ongeval dat plaatsvindt tijdens uw reis van of naar het werk valt hier niet onder. Woon-werkverkeer is daarmee een uitzondering op de mogelijke soorten van bedrijfsongevallen. Dit aangezien het wel tijdens de werktijd moet hebben plaatsgevonden.

Na een bedrijfsongeval schadevergoeding verhalen

Wilt u na een bedrijfsongeval schadevergoeding verhalen? Neem dan contact op met onze letselschade specialisten. Letselschade Kompas is geen standaard letselschade bureau, het is onderdeel van Brugman Letselschade Advocaten. Zo wordt u altijd bijgestaan door een ervaren en deskundige letselschade advocaat!

Aansprakelijkheid van de werkgever

Uw werkgever heeft meestal een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Op basis van deze verzekering wordt de schade bij bedrijfsongevallen vergoed. Tijdens het verhalen van schadevergoeding na een bedrijfsongeval merken wij van Letselschadekompas dat werkgevers doorgaans geen bezwaar hebben tegen het claimen van letselschade van haar medewerkers. Zij zijn immers goed verzekerd en willen dat de schade netjes vergoed wordt.

In de meeste gevallen is u werkgever aansprakelijk en kunt u na een bedrijfsongeval schadevergoeding ontvangen. Dit komt doordat een werkgever  een zeer strenge zorgplicht heeft tegenover zijn medewerkers. Dit houdt eigenlijk in dat uw werkgever verplicht is om alle maatregelingen en voorlichtingen te treffen die nodig zijn voor het voorkomen van een bedrijfsongeval.

Medewerkers moeten dus eigenlijk beschermd worden door de werkgever tegen bedrijfsongevallen. De taken van een werkgever die horen bij de zorgplicht zijn instructies geven, beschermingsmiddelen beschikbaar stellen en uitreiken, toezicht houden en rekening houden met de onzorgvuldigheid van medewerkers. Dit betekent feitelijk dat werkgevers in de regels aansprakelijk zijn voor een ongeval op het werk.

Van grootste belang is dat de verstandhouding met uw werkgever niet verslechterd. Hier houden wij van Letselschadekompas voortdurend rekening mee. U wilt na het letselschadetraject immers weer verder met uw werkgever. Wij regelen uw schade daarom met de letselschade verzekeraar van de werkgever.

Bedrijfsongeval? Claim uw schadevergoeding

De hoogte van de schadevergoeding hangt af van meerdere factoren. De schadevergoeding is een financiële compensatie voor de onkosten, inkomensschade en verlies van levensvreugde.

De eerste stap is de werkgever aansprakelijk stellen zodat er een rechtmatige schade vergoeding kan worden opgemaakt. Zodra de aansprakelijkheid is erkend kunt u bij een bedrijfsongeval schadevergoeding claimen. U kunt samen met een letselschade advocaat of letselschade jurist een inventarisatie maken van alle door u gemaakte kosten, de inkomensschade en het mogelijke smartengeld.

Bij schadeposten kunt u onder andere denken aan het verlies van inkomen door gedeeltelijke of gehele arbeidsongeschiktheid, maar ook aan een vergoeding van medische kosten of andere kosten die u heeft moeten maken als gevolg van het ongeval. Hiervoor zijn wij bereikbaar om u mogelijke vragen te beantwoorden en om u bij te staan.

In het overzicht van de gelede schade kunt u denken aan:

  • Verlies van loon door gedeeltelijke of gehele arbeidsongeschiktheid
  • Smartengeld
  • Gemaakte medische kosten
  • Kosten voor hulp in en om huis (huishoudelijke hulp).
  • Kosten rechtsbijstand
  • Verlies aan zelfredzaamheid
  • Extra reiskosten
  • Studievertraging

Bij het verhalen van uw schade is het raadzaam een letselschade specialist in te schakelen die uw belangen behartigt. Er kan namelijk veel op u afkomen waar u wellicht geen kennis van heeft. Daarnaast kan het zo zijn dat de (verzekeraar van de) werkgever weigert de aansprakelijkheid te erkennen, dit kan zich ontwikkelen in een lange en vermoeiende discussie. Met de hulp van een letselschadespecialist hoeft u dit pad niet alleen te bewandelen.

Contact met een letselschadespecialist

Wilt u na een bedrijfsongeval schadevergoeding verhalen? Neem dan contact met ons op. Onze letselschade advocaat bij u in de buurt helpt u graag en kosteloos bij het verhalen van uw letselschade. Bel 0800 278 4626 (gratis) of vul ons contactformulier in. Wij helpen u graag!

    Meld uw schade