Onze letselschade advocaten staat u kosteloos bij!

Een ongeval tussen fietsers, wie is er aansprakelijk?

De aansprakelijkheid bij een ongeval tussen fietsers is geregeld in artikel 162 van het Burgerlijk Wetboek. Op grond van deze wet is de fietser die de verkeersfout gemaakt heeft gehouden de letselschade van de ander te vergoeden! Zowel de materiële schade als het smartengeld!

Wie is aansprakelijk bij een aanrijding tussen fietsers?

Stel, u rijdt op een fietspad en wordt aangereden door een andere fietser. U loopt hierdoor (ernstig) letsel op en lijdt schade. Kunt u deze fietser aansprakelijk stellen voor het letsel dat u oploopt en de geleden en nog te lijden schade claimen op deze persoon?

Aansprakelijkheid tussen fietsers hangt uiteraard af van de omstandigheden van het geval. Indien er sprake is van een fout aan de zijde van de wederpartij, dan kunt u hem of haar aansprakelijk stellen. Aansprakelijkheid bij een botsing tussen fietsers valt onder de WA- verzekering. Volgens het Verbond van Verzekeraars is meer dan 95% van de Nederlanders in het bezit van een WA- verzekering oftewel een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). De schade wordt dus meestal door de verzekeraar van de tegenpartij vergoed.

Lijdt u letselschade door een fietsongeval? Neem dan contact met ons op. Omdat Letselschade Kompas een onderdeel is van Brugman Letselschade Advocaten, wordt u altijd bijgestaan door een erkende en deskundige letselschade advocaat.

Bel 0800 278 4626 (gratis) of geef hier aan wat u is overkomen en wij nemen contact met u op!

Waar moet ik aan denken bij een fietsongeluk?

Het is van belang dat u beschikt over de persoonsgegevens van de wederpartij. Noteer daarom altijd diens naam en telefoonnummer. Indien er getuigen aanwezig zijn welke het ongeval hebben zien gebeuren, noteer dan ook de gegevens van deze getuige(n). Dit voorkomt discussie over de toedracht en dus de schuldvraag bij aansprakelijkheid tussen fietsers.

Bij letsel door een fietsongeval wordt een onderscheid gemaakt in soorten letsel:

  • Licht letsel
  • Middelzwaar letsel
  • Zwaar letsel

In het geval van licht letsel als u als fietser aangereden bent door een andere fietser, dan zal de verzekeraar de schade snel kunnen afdoen. Bij middelzwaar letsel of zwaar letsel (gebroken enkel, gebroken pols, whiplash of hersenletsel) duur de schade afwikkeling vaak aanzienlijk langer. Bewijs van wat er gebeurd is en welk letsel u daarbij heeft opgelopen is dan van groot belang.

Bij aansprakelijkheid tussen fietsers adviseren wij u daarom om altijd een schade- aanrijdingsformulier in te vullen. Dan is er geen discussie over de toedracht.

Met name bij zogenaamd “niet objectiveerbaar letsel” zoals bij nekklachten, rugklachten en hersenschade is het van belang om direct na het fietsongeval naar een arts te gaan. Zo wordt het letsel, de klachten en de beperkingen goed gedocumenteerd. Dit voorkomt mogelijk discussie met de letselschade verzekeraar van de andere fietser.

Hoe stel ik iemand aansprakelijk?

Allereerst dient vast te staan dat er sprake is van een fout aan de zijde van de wederpartij. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verkeersfout doordat de wederpartij u onterecht geen voorrang verleent. Het is ook mogelijk dat de wederpartij niet aan het opletten is, van weghelft verandert en u aanrijdt doordat het stuur tegen uw stuur aankomt.

Wij zoeken eerst uit of de wederpartij verzekerd is door middel van een particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP). De verzekeringsgegevens kunnen door u worden opgevraagd bij de wederpartij. Deze gegevens kunt u vervolgens aan ons doorgeven.

Zodra wij over de contactgegevens van de tegenpartij beschikken zullen wij overgaan tot het opstellen van een aansprakelijkstelling welke wij aan de aansprakelijkheidsverzekeraar van de wederpartij zullen richten. Met deze aansprakelijkstelling verzoeken wij de verzekeraar over te gaan tot erkenning van de aansprakelijkheid van het u overkomen ongeval.

Zodra de aansprakelijkheid wordt erkend door de desbetreffende verzekeraar, dient deze verzekeraar de schade welke u ten gevolge van het fietsongeval lijdt en nog gaat lijden te vergoeden.

Schadeposten bij een fietsongeval

Terwijl u aan uw herstel werkt, helpen wij u bij het claimen van uw schade. Er kan sprake zijn van (doorlopende) medische kosten ten gevolge van het u overkomen ongeval. U bent bijvoorbeeld gezien in het ziekenhuis en u wordt behandeld door een fysiotherapeut. Deze kosten dient de aansprakelijkheidsverzekeraar van de wederpartij – indien aansprakelijkheid erkend is – aan u te vergoeden.

Naast schade op medisch gebied, kan er tevens sprake zijn van een overname van huishoudelijke taken door uw partner, familie, vrienden of een schoonmaak(st)er. U heeft dan recht op een vergoeding.

Indien u niet meer in staat bent om te werken, kan er sprake zijn van verlies aan verdienvermogen. Indien uw telefoon ten val is gekomen ten gevolge van het ongeval, dan heeft u recht op een vergoeding van de kosten van reparatie of vervanging.
Indien u niet meer in staat bent om uzelf aan te kleden of te douchen ten gevolge van de ongevalsgerelateerde klachten, dan lijdt u schade op het gebied van de zelfredzaamheid.

Uiteraard zijn er nog veel meer schadeposten denkbaar waarvan sprake kan zijn.

Letselschade Kompas staat voor u klaar bij letselschade

Wij helpen u graag verder bij het aansprakelijk stellen van de wederpartij en het verhalen van uw schade. U wordt bijgestaan door ervaren letselschade advocaten en letselschade juristen met een brede kennis van de verschillende soorten letsels en schadeposten.

Bel voor gratis hulp bij aansprakelijkheid tussen fietsers 0800 278 4626 (gratis) of vul ons contactformulier in. Wij nemen direct contact met u op om u te helpen bij het verhalen van uw letselschade.

    Meld uw schade