Wij verhalen uw letselschade na een bedrijfsongeval kosteloos

Wie is aansprakelijk bij een bedrijfsongeval?

Aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval is geregeld in de wet. Op basis hiervan is een werkgever in bijna alle gevallen aansprakelijk voor de gevolgen van een bedrijfsongeval en heeft u dus recht op een letselschadevergoeding. Onze letselschade advocaten verhalen deze schade graag en 100% kosteloos voor u!

U bent betrokken geraakt bij een bedrijfsongeval en lijdt als gevolg hiervan schade. Voor aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval is nodig dat de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden. Hiervan is al snel sprake zodat er in de praktijk bijna altijd recht is op een letselschade vergoeding als u op het werk een ongeval is overkomen.

Aansprakelijkheid werkgever voor bedrijfsongeval

In deze bijdrage leest u wanneer er sprake is van werkgeversaansprakelijkheid en welke schadeposten voor vergoeding in aanmerking komen. Heeft u vragen of wilt u een schadevergoeding vorderen na een bedrijfsongeval? Onze letselschade juristen helpen u graag. Bel 0800 278 4626 (gratis) of vul hier uw gegevens in. Wij nemen dan nog dezelfde dag contact met u op

Wanneer is er aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval?

Jaarlijks gebeuren er duizenden bedrijfsongevallen in Nederland. Dit betekent echter niet dat er altijd sprake is van werkgeversaansprakelijkheid. De werkgever moet iets te verwijten zijn. Dit staat in artikel 7:658 van het Burgerlijk wetboek. Hierin is opgenomen dat een werkgever:

  1. moet zorgen voor een veilige werkplek;
  2. zorgt voor goed onderhoud van machines en gereedschap;
  3. voldoende instructies geeft;
  4. toezicht op de werkzaamheden houdt.

Helaas voldoet een werkplek niet altijd aan de eisen die op de werkgever rusten. Bedrijfsongevallen gebeuren daarom vaak door slecht onderhouden gereedschap, defecte machines en onvoldoende begeleiding. De werkgever is dan verplicht de letselschade van het letselschadeslachtoffer te vergoeden.

Aansprakelijk bedrijfsongeval: fout van een medewerker

Soms is er ook aansprakelijkheid voor een bedrijfsongeval zonder dat de werkgever zijn zorgplicht schendt. Dit is het geval bij een fout van een medewerker van de werkgever. Bijvoorbeeld bij een heftruck ongeval waarbij de medewerker een aanrijding veroorzaakt. Er is dan sprake van een risico aansprakelijkheid: enkel en alleen omdat hij de werkgever is moet hij de schade, veroorzaakt door zijn medewerker vergoeden.

Schadevergoeding claimen na een bedrijfsongeval

Is de werkgever aansprakelijk, dan heeft u als letselschade slachtoffer recht op een schadevergoeding. Deze bestaat uit materiële schadeposten en immateriële schadeposten, ook wel smartengeld genoemd.

Onder materiële schadeposten vallen alle kosten die u maakt door het arbeidsongeval, zoals het verplichte eigen risico, reiskosten en kosten voor een hulp in het huishouden. De belangrijkste schadepost bij letselschade is echter de inkomensschade die u door het ongeval lijdt. Ook deze schade dient door de werkgever (of diens verzekeraar) vergoed te worden.

Niet alle schade die na een ongeval op het werk geleden wordt is in geld uit te drukken. Voor deze schade bestaat er een smartengeldvergoeding. Smartengeld is een vergoeding voor pijnklachten, verdriet over de gevolgen van het ongeval en psychische klachten zoals angstklachten of een PTSS. Bent u gewond geraakt bij het bedrijfsongeval? Dan is er altijd recht op een vergoeding van smartengeld.

Gratis hulp van een letselschade specialist

Is de werkgever aansprakelijk voor de schade die u door het arbeidsongeval lijdt, dan kunt u een letselschade claim indienen. Dit is ingewikkeld en u heeft een ervaren jurist van een letselschade bureau tegenover u. Daarom staat in de wet dat u als letselschade slachtoffer recht heeft op hulp van een letselschade jurist. De verzekeraar dient de kosten van rechtsbijstand te voldoen.

Wil u gratis letselschade verhalen na een bedrijfsongeval? Neem dan contact met een letselschade jurist van Letselschade Kompas op. Het unieke van ons letselschade bureau is dat wij ook altijd een letselschade advocaat voor u kunnen inschakelen, volledig kosteloos. Zo weet u zeker dat u de beste mogelijke rechtsbijstand krijgt bij het verhalen van uw letselschade.

Contact met uw letselschade jurist van Letselschade Kompas

Wilt u gratis uw letselschade claimen na een bedrijfsongeval? Neem dan contact met een letselschade jurist bij u in de buurt op. Wij werken namelijk door heel Nederland en met meer dan 10 afspraaklocaties zijn wij altijd in de buurt. Bel 0800 278 4626 (gratis) of vul hier uw gegevens in. Wij nemen dan nog dezelfde dag contact met u op.

    Meld uw schade