Oost west, thuis best, persoonlijke intake bij jou thuis

Meer dan 20 jaar ervaring!

Hulp van ervaren letselschade advocaten

Honderden tevreden slachtoffers gingen u voor

NL

U bent betrokken geraakt bij een aanrijding. De vraag is dan wie aansprakelijk is voor de aanrijding en of u in aanmerking kunt komen voor een schadevergoeding. Na een aanrijding ontstaan er immers veelal verwondingen en klachten en dus letsel en dit brengt kosten met zich mee, zoals medische kosten. Daarnaast lijdt u schade door de aanrijding, waaronder inkomensschade.

In deze bijdrage leest u alles over aansprakelijkheid bij een aanrijding. Daarbij bespreken wij 3 situaties:

 • de aanrijding is de schuld van een ander
 • er is sprake van doorrijden na een aanrijding
 • ik heb zelf een aanrijding veroorzaakt

In alle 3 de situaties is het mogelijk om letselschade te claimen. Onze letselschade juristen helpen u hier graag bij en altijd volledig kosteloos! Klik hier om te lezen hoe wij kosteloos voor u kunnen werken.

Auto ongeluk, scooterongeluk en als voetganger of fietser aangereden

Een aanrijding kan bestaat uit een auto ongeluk of scooterongeluk. Maar u kunt ook als voetganger of fietser aangereden worden. Als deze onderwerpen worden op deze pagina besproken.

Wat te doen bij een aanrijding?

Het is waarschijnlijk de eerste keer dat u betrokken bent geraakt bij een aanrijding. Dan is vraagt u zich wellicht af wat te doen na een aanrijding. Welke stappen moet u zetten om uw letselschade vergoeding te ontvangen. Om u rechten veilig te stellen, adviseren wij u bij een aanrijding het volgende:

 • vul altijd ter plaatse een schade-aanrijdingformulier in
 • laat de tegenpartij het aanrijdingsformulier ondertekenen
 • maak foto’s van het kenteken van de tegenpartij en uw autoschade
 • schrijf contactgegevens van eventuele getuigen op
 • laat u letsel direct na het ongeluk door een arts beoordelen
 • schakel een letselschade jurist in

Wie is schuldig bij een aanrijding?

Het antwoord op de vraag wie schuldig is bij een aanrijding vinden wij in de wet. Daarbij zijn de volgende wetsartikelen van belang:

 • Artikel 5 Wegenverkeerswet (WVW): Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.
 • Artikel 6 WVW: Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.

Uit deze wetsartikelen blijkt dat voor een aanrijding aansprakelijk is de persoon die door schuld een verkeersongeval heeft veroorzaakt. Bijvoorbeeld door onvoldoende afstand te houden of geen voorrang te verlenen.

Aanrijding van achteren, wie is schuldig?

Een aanrijding van achteren is een van de meest voorkomende auto ongelukken, net als geen voorrang verlenen. Bij een aanrijding van achteren kan het gaan om een kop-staart botsing of een kettingbotsing. Het verschil tussen beide is dat bij een kop-staart botsing 2 auto’s bij het auto ongeluk betrokken zijn. Bij een kettingbotsing gaat het om een auto- ongeluk tussen 3 of meer auto’s.

Bij een aanrijding van achteren is het achterste voertuig aansprakelijk voor uw letselschade. Dit is af te leiden uit artikel 19 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Hierin staat namelijk dat de autobestuurder in staat moet zijn zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is. Met andere woorden, wordt er onvoldoende afstand gehouden, dan is de persoon die bij u achterop gereden is aansprakelijk en gehouden uw letselschade te vergoeden.

Op het voorgaande gelden de volgende uitzonderingen:

 • het achterste voertuig wordt gesneden door het voorste voertuig, bijvoorbeeld bij invoegen of van rijbaan verwisselen
 • uw voorganger stopt plotseling zonder reden
 • Het voertuig voor u stopt voor een overstekend dier

In deze gevallen is het voorste voertuig gehouden de letselschade van het achterop rijdende voertuig te vergoeden.

Bent u slachtoffer van een kop-staart botsing of een kettingbotsing? Laat u dan kosteloos adviseren door een letselschade jurist van ons kantoor. Wij geven u een vrijblijvend letselschade advies en gaan kosteloos uw letselschade claimen.

Als fietser aangereden

Bent u als fietser aangereden? Bij een aanrijding fietser/ auto of ander motorvoertuig is er natuurlijk recht op een schadevergoeding als de tegenpartij schuldig is. Maar ook bij eigen schuld van de fietser kan er aanspraak gemaakt worden op een letselschade vergoeding. Hoe zit dit?

Fietsers, maar ook voetgangers, zijn voor de wet kwetsbare verkeersdeelnemers. Dit houdt in dat zij extra goed beschermd worden. Dit uit zich in het feit dat een aangereden fietser of voetganger altijd een deel van zijn schade vergoed krijgt, ook bij eigen schuld aan het fietsongeluk. Voorwaarde is wel dat u als fietser aangereden door een auto of ander motorvoertuig bent.

Bij een aanrijding met een fietser moet een motorvoertuig altijd ten minste 50% van de letselschade van de aangereden fietser vergoeden. 100% als de aanrijding met de fietser de schuld is van het motorvoertuig en 50% als de fietser schuldig aan een aanrijding is. Soms kan dit percentage verhoogd worden, namelijk op grond van de billijkheidscorrectie. Of de billijkheidscorrectie wordt toegepast hangt af van:

 • de aard van het letsel
 • de ernst van het letsel
 • of het motorvoertuig verzekerd is.

Is uw kind aangereden door een auto? Bij kinderen tot 14 jaar wordt altijd de volledige letselschade vergoed.

Doorrijden na aanrijding, wie betaalt mijn letselschade?

Het komt helaas vaak voor, wordt aangereden en de dader rijdt door. Maar wat te doen na doorrijden na een aanrijding? Kan ik mijn letselschade dan ergens verhalen?

In Nederland is er voor schade als gevolg van doorrijden na een ongeval een speciale regeling van toepassing. Deze regeling wordt uitgevoerd door het Waarborgfonds Motorverkeer. Op basis van deze regeling kunt u bij het Waarborgfonds Motorverkeer een letselschadeclaim indienen bij doorrijden na een ongeval. Om voor een letselschadevergoeding in aanmerking te komen, dient u wel aan een aantal voorwaarden te voldoen:

 • u bent aangereden door een motorvoertuig
 • de schade kan niet op een ander manier worden verhaald
 • er is binnen 14 dagen aangifte bij de politie gedaan.

Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan kunt u uw letselschade claimen op het Waarborgfonds Motorrijtuigen. Alle schade, zowel de materiΓ«le schade als het smartengeld worden dan vergoed.

Recht op schadevergoeding bij eigen schuld

Iedereen maakt fouten, ook in het verkeer. U kunt dan aansprakelijk gesteld worden. Deze schadeclaim wordt door uw WAM- verzekeraar afgehandeld. Maar wat nu als u zelf ook letsel bij deze aanrijding heeft opgelopen, heeft u dan recht op een letselschade vergoeding?

Heeft u een schade- inzittendenverzekering afgesloten, dan heeft u inderdaad recht op een letselschade vergoeding. U kunt namelijk een beroep doen op de schade inzittendenverzekering (SVI) ongeacht de toedracht van het ongeluk. Dus ook als u zelf een verkeersfout maakt kan er sprake zijn van een schadevergoedingsplicht van de svi- verzekeraar.

Gratis hulp van een letselschade advocaat

Wilt u gratis hulp van een letselschade advocaat? Letselschade Kompas is onderdeel van Brugman Letselschade Advocaten. Met letselschade advocaten door heel Nederland zijn wij dus altijd in de buurt.

Zoekt u een letselschade advocaat in Amsterdam, Rotterdam of een letselschade advocaat in Nijmegen? Neem dan contact met ons op, wij helpen graag en altijd 100% kosteloos!

Formulier sluiten

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Formulier sluiten

Lijdt u schade door een aanrijding?

Schade melden

Laat u dan kosteloos door een letselschade jurist van ons kantoor bijstaan. Uw weet dan zeker dat u de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft.